Whisky Historia

Historia

Whisky är en gammal spritsort vars historia är sammanflätat med destilleringskonsten som tar sin början i Babylonien, Mesopotamien kring 200 f.kr. Man tror att de destillerade parfymer och aromer, detta är däremot inte bevisat. Den tidigaste fynden av destillering var av greker i Alexandria kring 300 e.kr, de destillerade dock inte alkohol. De tidigaste uppgifterna om en faktisk destillation av alkohol är i Italien på 1300-talet där de destillerades vin, med andra ord den första Cognac/barandyn. En tidig beskrivning av tekniken gavs av Ramon Llull som var en filosof som levde mellan åren 1232-1315. Användning spreds genom de medeltida kloster som använde destillatet till medicinska ändamål; exempelvis behandling av kolik och smittkoppor.

Konsten att destillera spred sig till Irland och Skottland på 1500-talet  och var i första hand ämnad för medicinska ändamål. Bruket av läkemedel destillation gick småningom över till produktion av ”Aqua Vitae”, översatt till Livets Vatten, Whisky. Det första skriftliga anteckningar av whisky kommer från 1405 i Irland då en hövding  hade tagit –  ”ett övermått av aqua vitae ” vid juletid.

Det finns en mängd olika stilar av whisky och stilen beror till störst del på vart den kommer ifrån – Skotsk whisky är oftast rökig och grov, Irländsk är oftast orökig och djup, Amerikansk är oftast len, mild och lite söt i doft och smak, Japansk är oftast i stil med skotsk och Svensk whisky särskiljer sig vanligtvis markant mellan olika producenter och mellan producentens egna stilar. De största skillnaderna mellan olika Whisky stilar ligger mellan Bourbon och Skotsk malt whisky. Skillnaden är råmaterialet, tillverkningsmetoden, lagringen och vattnet. Klimatet har även en stor påverkan på den slutgiltiga produktionen av all whisky. Vi jämför skillnaden mellan Bourbon och Skotsk malt whisky här nedanför.

Lär dig mer om tillverkning av whisky

 

 

Lagavulin Whisky Taysta

scotland upplevdryck