Undersökning

Under början av år 2013 genomfördes en kundundersökning på Taysta som resulterande i framtagandet av Aktiv Vinprovning. Studien visade på att majoriteten av de företag som sökte sig till oss var ute efter att bygga starkare relationer med sina kunder, kollegor och partners. Vilket ligger helt rätt i tiden då de senaste rapporterna visar på en värld i konstant rörelse med stor konkurrens och där gårdagens kund inte nödvändigtvis behöver vara morgondagens.

En undersökning utförd av Rockefeller Institute, en del av University av Albany, visade att 68% av deltagarna hade bytt leverantör främst för att de upplever ointresse och brist på engagemang från företagets sida.

Det är viktigt att tänka i förväg när det kommer till att behålla sina kunder samt personal. Om det ska flytta på bättre mellan olika avdelningar eller kanske för att effektivisera sin anställda. Det finns många anledningar till att ha en gruppaktivitet. Ett mycket enkelt och effektivt sätt att stärka relationer och få en välmående personal är att planera din upplevelse hos oss på Upplev Vin. Det passar alla oavsett kön, ålder, nationalitet eller titel och garanterar att efterlämna en känsla av gemenskap, entusiasm och glädje som lever kvar under lång tid. Vad är det värt för dig och ditt företag?

 

 

Undersökning3